καλό  καλοκαίρι!

 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στις μέρες μας αποτελούν μια πολύ γνωστή και συνηθισμένη κατάσταση, μια και περίπου το 1/10 των μαθητών μπορεί να παρουσιάσει, σε διαφορετικό βαθμό φυσικά, τέτοιου τύπου δυσκολίες. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζονται όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου εντοπίζονται έγκαιρα και έτσι δεν επηρεάζουν αρνητικά την παραπέρα ζωή του ατόμου.

Ένα παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να συναντήσει δυσκολίες στην απόκτηση και την καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας και κατά συνέπεια στην ικανότητα γραφής της γλώσσας όπως επίσης και στην κατανόηση. Γονείς και εκπαιδευτικοί επικεντρώνουν συνήθως την προσοχή τους στα συμπτώματα που παρουσιάζονται κυρίως στους τομείς της ανάγνωσης, της κατανόησης και της γραπτής έκφρασης, γιατί αυτά είναι ευκολότερο να γίνουν ορατά. Δυστυχώς όμως, δε δίνεται η δέουσα προσοχή σε τομείς όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικοποίηση, η λεκτική ικανότητα, τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου.

Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Κάτω από τη γενικότερη ομπρέλα των Μαθησιακών Δυσκολιών μπορούν να ενταθούν χαρακτηριστικά όπως:

 • Δυσκολίες στην κοινωνική συναναστροφή
 • Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό ή στο οικογενειακό πλαίσιο
 • Χαμηλή αυτοεικόνα
 • Δυσκολίες στην εκτέλεση μιας ακολουθίας οδηγιών
 • Δυσκολίες στην κατανόηση και στη συνέχεια στην επεξεργασία ενός κειμένου
 • Δυσκολίες στην απάντηση ερωτήσεων, οι οποίες έχουν περισσότερα από ένα σκέλη
 • Δυσκολίες στην άρθρωση και στην ομιλία
 • Δυσκολίες στην ανάγνωση (ανάγνωση με δισταγμό, χωρίς χρωματισμούς, χωρίς σταθερό ρυθμό)
 • Δυσκολίες οργάνωσης, οι οποίες μπορεί να αφορούν τη δυσκολία οργάνωσης στη διεκπεραίωση της σχολικής τους εργασίας, δυσκολίες στην οργάνωση του χώρου και του χρόνου κ.ο.κ
 • Απόκρυψη εργασιών, οι οποίες κυρίως απαιτούν νοητική προσπάθεια σε τομείς στους οποίους μπορεί να δυσκολεύονται (συνήθως σε γραπτές ασκήσεις)
 • Παρουσίαση συμπτωμάτων υπερκινητικότητας ή και παρορμητικότητας (το παιδί κουνά τα χέρια και τα πόδια του, δύσκολα παραμένει καθισμένο, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί την απάντηση και την λέει)
 • Μπορεί να μιλά πολύ ή να διακόπτει διαρκώς ή σε κάποιες περιπτώσεις να μη μιλά και καθόλου
 • Μπορεί να παρουσιάζονται δυσκολίες, που να αφορούν μόνο συγκεκριμένο τομέα π.χ. δυσκολίες μόνο στα μαθηματικά-Δυσαριθμησία

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το παιδί με χαρακτηριστικά Μαθησιακών Δυσκολιών δεν πρόκειται να προοδεύσει:

 • Όταν απλά του δοθεί μια διάγνωση
 • Όταν περιμένουμε να ωριμάσει
 • Με τιμωρίες και πίεση
 • Με κατηγορίες που θα του προσάπτονται είτε από τους γονείς είτε από τους εκπαιδευτικούς
 • Μόνο με ψυχολογική στήριξη
 • Με το να το βοηθούν λίγο ή πολύ οι γονείς του στη διεκπεραίωση της σχολικής του εργασίας

Στα παιδιά με χαρακτηριστικά Μαθησιακών Δυσκολιών θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό:

 • Εντοπισμός των δυσκολιών
 • Αξιολόγηση των δυσκολιών
 • Αντιμετώπιση των δυσκολιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  Τ.Κ. 40200
Τηλ: 2493081204   Φαξ: 2493081204
email: dimtsarlar@sch.gr